Gua Saripa


Bagi para penelusur gua dan pemanjat tebing di kota Makassar, Gua Saripa merupakan gua yang tidak asing lagi. Begitu juga bagi para peneliti keanekaragaman fauna gua, Gua Saripa merupakan salah satu gua di Maros yang mempunyai kekayaan variasi habitat paling tinggi dan sekaligus mempunyai kekayaan fauna gua yang paling tinggi pula.

Gua Saripa yang letaknya sangat dekat dengan jalan poros Makassar-bone semakin memudahkan akses untuk mencapai gua tersebut. Gua yang mempunyai mulut gua cukup besar ini mempunyai lorong yang sangat rumit dan berliku-liku dengan panjang sekitar 1500m. Di beberapa tempat lorong gua berakhir dengan sebuah danau ataupun genangan air yang sudah tidak memungkinkan untuk ditelusuri lagi. Sebaliknya lorong-lorong yang berliku ini juga mempunyai ornamen-ornamen gua yang sangat indah dengan kristal kalsit yang memancarkan cahaya berkilauan. Beberapa lorong didominasi oleh lumpur yang tebal dan juga bongkahan-bongkahan batu yang tajam. Di beberapa tempat ditemukan kolam-kolam yang dihuni oleh berbagai jenis fauna akuatik. Lorong gua yang bertingkat-tingkat ini semakin menambah daya tarik bagi para penggemar penelusuran gua dan sekaligus menjadi ancaman bagi kelestarian keseimbangan ekosistem di dalamnya.

.......
Gua Saripa sebagai tujuan wisata terbatas atau sebagai Laboratorium Ekosistem Gua dapat dijadikan sebagai satu model percontohan pengelolaan gua yang berbasis pada keanekaragaman habitat dan fauna.
 
Semoga para “penelusur gua” yang menjadikan Gua Saripa sebagai tempat berlatih dan berkegiatan dapat memegang tegus etika penelusuran gua yang sudah selayaknya dihayati di dalam setiap kegiatan penelusuran gua. Namun jika hanya orang-orang yang “iseng” dan tidak mempunyai tujuan jelas untuk berkegiatan di Gua Saripa, hendaknya mempertimbangkan lebih jauh agar kelestarian Gua saripa tetap terjaga.

Jangan ambil sesuatu kecuali gambarJangan bunuh sesuatu kecuali waktu
Jangan tinggalkan sesuatu kecuali jejak kaki


("Cahyono Rahmadi, Bidang Zoologi, Puslit Biologi LIPI ")

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP